Merthyr vs Bedwas

September 17
Bargoed vs Swansea
September 17
Dragons vs Munster